محله ای پاک با کمک کودکان مرکز شبه خانواده شماره ۴ بم

محله ای پاک با کمک کودکان مرکز شبه خانواده شماره ۴ بم

کودکان مرکز شبه خانواده شماره ۴ بم در یک روز پاییزی زباله های اطراف این مرکز ‌و محله خود را جمع آوری کردند تا در حفظ محیط زیست و بهداشت محیط سهیمی داشته باشند.

آن ها سپس در محل پارچه نوشته هایی را نصب کردند که بر روی آن ها شعارهای محیط زیستی مانند « با یاری هم زمین را پاک نگه داریم» نوشته شده بود. آن ها همچنین زباله های خشک و تر را تفکیک کردند.

در این برنامه که ۱۸ کودک دوم تا ششم دبستان در آن شرکت داشتند با هدف نهادینه کردن فرهنگ پاک سازی محیط زیست در کودکان اجرا شد.  

گزارش تصویری این رویداد را در زیر ببینید:

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۳۰
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما