مرکز ترک اعتیاد نوزادان و کودکان ایجاد شود

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی از وظایف اختصاصی بهزیستی است، گفت: افزایش پدیده‌های اجتماعی و آمارها نشان می‌دهد که در پیشگیری ضعیف عمل کرده‌ایم.

به گزرش ایلنا؛ فاطمه دانشور در ادامه یکصدوپانزدهمین جلسه شورای شهر تهران به مباحث اقتصادی خانوارهای بدسرپرست اشاره کرد و گفت: در بحث تخصیص یارانه‌ها، این پول را به حساب سرپرست خانوار می‌ریزند، اما جای سوال است که تکلیف خانوارهای بدسرپرست چیست و باید در راستای حمایت از خانواده‌های بدسرپرست گام جدی برداشت.

دانشور با بیان اینکه بیاییم یک فکری به حال همسران و فرزندان بدسرپرست بکنیم، گفت: در حوزه پیشگیری ضعف داریم.

وی با بیان اینکه پرسش‌نامه‌های کارتن‌خواب‌ها نشان داده است آنها بخشی از دوران زندگی‌شان را در بهزیستی گذرانده‌اند، افزود: کودکان کارتن‌خواب که از مادر معتاد به دنیا می‌آیند، مرکز ترک اعتیاد ندارند و باید مرکز ترک اعتیاد خاص نوزادان و کودکان ایجاد شود؛ چراکه این بچه‌ها را نمی‌توان در کمپ بزرگسالان ترک داد.

دانشور با بیان اینکه مددکاران اجتماعی باید متخصص، دارای اختیار و مداخله‌گر باشند، ادامه داد: در کشورهای خارجی مددکاران با یک کارت می‌توانند در مواقع بحران مداخله کرده و بحران را حل کنند، اما در ایران این مساله وجود ندارد و بهزیستی در این حوزه دارای مشکلات قانونی است و بعضا دیده می‌شود جان افراد به خطر می‌افتد؛ اما اختیاری به مددکار اجتماعی داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه همکاری بهزیستی و شهرداری در قالب کاغذ است، گفت: مددکاران باید در سامان‌سراها حضور یابند و امیدواریم در حوزه کودکان کار نیز که ایدز در میان آنها بیداد می‌کند، اتفاقی رخ دهد.

دانشور با بیان اینکه کارتن‌خواب‌ها و کودکان کار برده‌هایی هستند که چند ارباب دارند، گفت: امیدوارم در این حوزه اتفاقی بیفتد.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۹-۱۲ ۱۰:۲۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما