بذرافشانی در زمین خواندن

عنوان لاتین:
Sowing a Reading Field

منطقه تونبوروندا  بخشی روستا یی از منطقه پیورا در شمال کشور پرو است. از هنگامی که در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ش.  کتابخانه عمومی شورای منطقه در این شهر برپا شد، کتاب و کتاب خوانی  گسترش یافته است.

در این برنامه، گروهی از علاقه مندان فعالیت می کنند تا میان کتابخانه های عمومی و روستای زیر پوشش شبکه کتابخانه های روستا یی، همکاری نزدیک  پدید آورند. هدف این افراد کاهش بی سوادی و افزایش مطالب خواندنی جالب است. هدف دیگر این گروه پیشبرد صلح میان  دو کشور اکوادور و پرو از راه تأکید بر تاریخ مشترک و سنت های فرهنگی دو کشور است.

در سال های ۱۹۸۳/۱۳۶۲ش. و ۱۹۸۸/۱۳۶۷ش. که سیل شدیدی در این مناطق جاری شد، این گروه به کار خود در تهیه و ارائه کتاب برای کودکان ادامه دادند.

بذرافشانی در زمین خواندن

دست اندرکاران پروژه "بذرافشانی در زمین خواندن"، داستان های عامیانه منطقه را  گردآوری می کنند. هدف آنان از این کار بازیابی سنت و فرهنگ شفاهی، داستان های بومی و بازسازی آن به شکل کتابک های دست ساز،  گیرا و آسان برای خواندن است. این مطالب خواندنی برای کودکان و نوجوانانی تهیه می شود که در حال سواد آموزی هستند یا  تازه خواندن و نوشتن را  آموخته اند.

کارمن چکاد سیلوا مدیر این پروژه، برای این  برنامه و جایگاه کتابخانه ها اهمیت بسیاری قایل است، او در این باره می گوید: " این یک پروژه فوق العاده است، زیرا ما می کوشیم  تا کودکان و نوجوانان با قلب و فکر خود دریابند که هرچند در شرایط سخت و دشوار زندگی می کنند، اما آن ها توانایی های بسیار فراوانی دارند. این پروژه که جایزه آساهی ۲۰۰۰  را به دست آورده، امکان این را فراهم ساخته است تا هفتصد متن خواندنی بر روی ۹۷ نوارکاست ضبط شود. دو آموزگار جوان این طرح که کارشناس تاریخ، جغرافیا و زبان و ادبیات هستند، به گردآوری افسانه ها، متل ها و اسطوره ها بپردازند. آن دو پیاده به روستاهای این منطقه رفته اند.

بذرافشانی در زمین خواندن

این پروژه در ماه های آغاز سال ۲۰۰۱ /۱۳۸۰ش.، پژوهشی را در مناطق ژاپولیلو(Zopolillo) و ناسار(Nacar) در کشوراکوادور نیز انجام داده است. همه مطالب تهیه شده در این پروژه به شکل نوشته درآمده و از نظر مناسب بودن آنها برای کودکان، از سوی مردم شناسان بررسی شده است.

Submitted by editor6 on