به کارگیری رویکرد های‌اسکوپ در سال های پیش دبستان

عنوان لاتین
Bringing the high/scope approach to your early years practice

«به کارگیری رویکرد های‌اسکوپ در سال های پیش دبستان» از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

این کتاب کوتاه و کاربردی خوانندگان را در ۴ فصل با نکته های اصلی رویکرد «های‌اسکوپ» از زمان پیدایش و رشد و پیشرفت آن آشنا می کند.

در این کتاب همچنین به یافته های مطالعه پژوهشی ۴۰ ساله ای پرداخته شده که به تازگی درباره ی این رویکرد منتشر شده است.

این رویکرد در جهان بر پایه سنجش موقعیت کودکان فرودست با کودکان فرادست و پیدا کردن راهی برای آموزش باکیفیت به کودکان فرودست پایه گذاشته شده است. دیوید ویکارت رویکرد «های اسکوپ» را پایه گذاری کرد تا نابرابری آموزشی کودکان افریقایی تبار را با آموزش و پرورش باکیفیت در دوره پیش دبستانی جبران کند و به افسانه ی بهره هوشی پایین آن ها پایان دهد.

رویکرد «های اسکوپ» بر پایه یادگیری فعال شکل گرفته است و یادگیری فعال چیزی نیست جز ساختن فضا و محتوای آموزشی مناسب و راهکارهایی که در آن خود کودکان برای آموختن انگیزه پیدا کنند.

تهیه کننده
گروه کتابشناسی کتابک
سال نشر
۱۳۹۵
نویسنده
نیکی هولت
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on