عاشقانه های ایرانی

عاشقانه های ایرانی

عشق در همه‌ی سرزمین‌ها از اصلی‌ترین بن‌مایه‌های ادبیات است. عاشقانه‌های ایرانی همواره برای خواننده‌ی فارسی‌زبان پر از خاطره‌های آشنا و به‌ یادماندنی است. داستان یک عشق، چه به پایان خوش ختم شود و چه با دوری و رنج و مرگ همراه باشد، همیشه دل‌نشین، جذاب و رازآلود باقی خواهد ماند.

مجموعه‌ی عاشقانه‌های ایرانی، که تاکنون پنج جلد آن منتشر شده، بازآفرینی داستان‌های عاشقانه‌ای است که در ادبیات کهن ما چه به ‌صورت منثور و چه منظوم ریشه دارد.

کنیزک و پادشاه، که از دفتر اول مثنوی معنوی، اثر گران‌قدر مولوی انتخاب شده، ماجرای عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و چاره‌جویی برای بهبود اوست.

کابوس اسب بر اساس منظومه‌ی همای و همایون اثر شاعر بزرگ قرن هشتم، خواجوی کرمانی، نگارش یافته و ماجرا از زاویه‌ی دید اسب همای روایت شده است. خواجوی کرمانی این منظومه را به پیروی از خمسه‌ی نظامی گنجوی سروده و چون پیش از خواجو اثری از آن در ادبیات ما دیده نمی‌شود، معلوم نیست آیا ساخته ذهن شاعر بوده یا ریشه‌ای قدیمی‌تر داشته است.

وقتی گلچه باد در چارقدش می‌پیچید نیز برگرفته از حکایات مثنوی معنوی و بازآفرینی «حکایت عاشقی که در وعده‌گاه خواب او را بربود» است  که از دفتر اول آن انتخاب شده است.

این بازنویسی‌ها به‌وسیله‌ی نویسندگان متفاوت صورت گرفته و از لحاظ نگارش و پرداخت داستانی در یک سطح نیستند، لحن و زبان آن‌ها نیز متفاوت است و به همین دلیل، با امتیازات متفاوت به فهرست لاک‌پشت پرنده راه‌یافته‌اند.

شناسنامه کتاب:
ناشر
سال نشر
۱۳۹۳
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

ديدگاه شما