بهداشت بلوغ پسران

بهداشت بلوغ پسران

۳۰۰ سال پیش از تولد مسیح، ارسطو نوجوانان را این گونه توصیف می کند: "پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند".  استانلی هال پدر مطالعه ی علمی درباره ی نوجوانی، آن را دوران "طوفان و تنش" شدید و نیز دوران توانایی فوق العاده ی جسمانی، عقلی و عاطفی می داند. فیلسوفی نیز می گوید نوجوانی با زیست شناسی آغاز می شود و با فرهنگ پایان می یابد.

واژه های به کار رفته برای توصیف دوره ی نوجوانی همگی بر تغییرات جسمانی و فیزیولوژیکی بلوغ تاکید می کنند، تغییراتی که اثرات بسیار پایداری در دوران بزرگسالی دارد. بنا براین آشنایی با این تغییرات برای پدران، مادران و نوجوانان در گذار از این دوره ی و بر عهده گرفتن نقش های دوره ی بزرگسالی بسیار ضروری است.

کتاب بهداشت بلوغ پسران این اطلاعات را به زبانی ساده و کوتاه در اختیار شما پدر و مادر گرامی و نوجوان تان قرار می دهد. این کتاب با همکاری انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران و گروهی از کارشناسان تهیه شده است. شما می توانید برای دریافت این کتاب ها با شماره تلفن ۶۶۴۲۰۵۳۹، انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید.

پیشنهاد می کنیم گفت و گوی پایگاه کتابک با خانم دکتر فاطمه قاسم زاده که به مناسبت روز جهانی نوجوان انجام شده است نیز مطالعه کنید.

 

ديدگاه شما