آهای شکمو من توت سفید نیستم

آهای شکمو من توت سفید نیستم. نویسنده: حمید قاسم‌زتدگان جهرمی. تصویرگر: آناهیتا سحرخیز. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‏‫، ۱۳۸۸.‬ برای گروه سنی ٧ تا١٠ سال

شناسنامه کتاب:
فهرست کتاب های ماه
راهنمای کتاب:

ديدگاه شما