کتاب کودک و نوجوان: جعبه کتاب های به درد نخور

جعبه کتاب های به درد نخور

جعبه کتاب های به درد نخور. نویسنده و تصویرگر: اوله کونکه. مترجم: بیتا ترابی. تهران: چکه، شهر قلم، ۱۳۹۱. ۴۸ ص. ۲۰۰۰ تومان. برای ۵ - ۸ سال.

شناسنامه کتاب:
فهرست کتاب های ماه
راهنمای کتاب:

ديدگاه شما