کولاک

عنوان لاتین
The Snowstorm

جشن سورتمه رانی در راه است و اورسلی خود را برای شرکت در آن آماده می کند. او خواهرش، فلورینا، را برای گرفتن منگوله های رنگی به خانه زن نخ ریس می فرستد تا با آن ها سورتمه اش را تزئین کند. فلورینا هنگام بازگشت گرفتار توفان می شود و زیر درخت پناه می گیرد.

اورسلی نگران به جستجوی او می رود. او به کمک رد منگوله ها خواهرش را از میان توده های برف بیرون می آورد. تنه و شاخه های درخت سبب نجات فلورینا می شود اما درخت پیر از بین می رود. آن ها پس از آمدن بهار برای سپاسگزاری از درخت، نهال جدیدی می کارند تا دوباره پناهگاه پرندگان شود. آشنایی با فرهنگ منطقه ای در دامنه آلپ و اهمیت و ارزش از منابع طبیعی از ویژگی کتاب است. تصویرگر کتاب درسال ۱۹۶۶ برنده اندرسن شده است.


آشنایی با ادبیات سایر کشورهای جهان برای خوانندگان ایرانی بسیار ضروری است؛ به ویژه کشورهایی که آثار کمتری از آن ها به زبان فارسی ترجمه شده است. سوئیس یکی از این کشورهاست.
ما در ایران درباره ی ادبیات کشور سوئیس به طور کلی و ادبیات کودک به طور خاص چیز زیادی نمی دانیم. سوئیس را ما بیشتر به خاطر بانک هایش می شناسیم، اما ظاهرا به جز بانک، چیزهای دیگری برای شناخت دارد!
کتاب کولاک، که غلام رضا امامی مترجم کهنه کار ادبیات معاصر آن را ترجمه کرده است، از تصویرگر و نویسنده ای سوئیسی است. دلیل آنکه نام تصویرگر روی جلد کتاب حتی قبل از نویسنده آمده این است که تصویرگری کتاب از متن آن به مراتب قوی تر است...
آلوئیس کاریجیت، هنرمند سوئیسی، با کسب تجربه های فراوان در طراحی گرافیک، سینما و نقاشی به شهر کوهستانی خود در دامنه های آلپ در کشور سوئیس بازگشت و به کار تصویرگری برای کتاب های کودکان پرداخت و اولین کتابش را با عنوان زنگوله ای برای ارسلی تصویرگری کرد که در همین مجموعه با ترجمه ی امامی و توسط انتشارات کودکان منتشر می شود.
تصویرهای کتاب کولاک بسیار زیباست و همین تصاویر زیبا در سال ۱۹۶۶ جایزه ی هانس کریستین اندرسن را برای او به ارمغان آورد. جای بسی تاسف است که این کتاب پس از گذشت چهل و هفت سال در ایران منتشر می شود.
عشق به طبیعت و دوست داشتن حیوانات و انسان ها از نکاتی است که نویسنده بر آن تاکید داشته است. متن اصلی کتاب به شعراست و مترجم تلاش کرده است این زبان را در ترجمه حفظ کند، اما آنچه حاصل شده نه شعر است نه یک متن داستانی خوب، به نظر می رسد اگر مترجم متن را به زبان داستان برمی گرداند، کار موفق تری به خوانندگان عرضه می کرد.

برگردان
غلامرضا امامی
تهیه کننده
قسمت نخست: فاطمه مرتضایی فرد، قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال پانزدهم شماره ی ۹
سال نشر
۱۳۹۲
نویسنده
Selina Chonz, سلینا چونز
Submitted by editor3 on