کودکان به قصه نیاز دارند: کاربر دهای افسانه و افسون

کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون

کتاب "کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون" کاربردها و کارکردهای قصه‌های عامیانه را در فرآیند فرهنگ پذیری نشان می‌دهد و نقش قصه‌ها را در دنیای کودکان باز می‌گوید. کار کرد مثبت قصه‌ها در شکل گیری شخصیت و افکندن نگاهی دوباره به قصه‌های عامیانه بحث اصلی کتاب است.

بنابر "دیباچه" کتاب به قلم نویسنده: "امروزه مانند دوران گذشته، مهم‌ترین و دشوارترین وظیفهٔ تعلیم و تربیت این است که به کودک یاری رساند تا برای زیستن معنایی بیابد، در این باره تجربه‌های بسیاری برای رشد لازم است کودک باید در جریان رشد بیاموزد که همواره خود را بهتر بفهمد، در این صورت قادر است که دیگران را نیز درک کند و سرانجام روابط رضایت‌بخش و موثری با آنان برقرار سازند.

با توجه به این دیدگاه، ادبیات کودکان سهم بزرگی در رشد و تکامل روح و شخصیت کودک دارد... چون زندگی کودک اغلب برایش آشفته به نظر می‌رسد، باید به او امکان داد که در این دنیای پیچیده خود را بشناسد، و برای احساسات آشفته‌اش مفهومی بیابد. او به انگیزه‌هایی احتیاج دارد که بتواند ابتدا احساسات درون، و سپس زندگی خویش را نظم بخشد. ... کودک این معنا را در قصه می‌یابد ... قصهٔ عامیانه بسیار عمیق‌تر از هر مطلب خواندنی دیگری از جایی آغاز می‌کند که کودک از نظر وجود روانی و عاطفی، خود را در آن می‌یابد...امید من این است که درک درست  امتیازهای بی همتای قصه از سوی پدران و مادران و معلمان باعث شود که قصه‌ها نقش مهمی را که قرن‌ها در زندگی کودکان داشته‌اند، دوباره در زندگی آنان ایفا کنند".

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The uses of enchantment
ناشران
نویسنده
Bruno Bettelheim, برونو بتلهایم
برگردان (متن)
  • کمال بهروزکیا
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ