کتابخانه های کودک و نوجوان استان بوشهر

کتابخانه دبستان معینی بوشهر
 دبستان معینی بوشهر در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در ساختمان اهدایی معین التجار بوشهری به اداره ی فرهنگ وقت،آغاز به کار کرد. نقش کتابخانه های آموزشگاهی در گسترش مفهوم آموزش و غنا بخشیدن به  آن، واقعیتی  انکار ناشدنی است و  ایجادعادت به خواندن و مطالعه در کودکان و نوجوانان، از وظایف اصلی آن ها به شمار می آید...