کتابخانه های کودک و نوجوان استان بوشهر

کتابخانه دبستان معینی بوشهر

کتابخانه دبستان معینی بوشهر

 دبستان معینی بوشهر در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در ساختمان اهدایی معین التجار بوشهری به اداره ی فرهنگ وقت،آغاز به کار کرد.

ادامهٔ نوشته ...