کتابخانه های کودک و نوجوان استان فارس

کتابخانه های کودک و نوجوان استان فارس

كتابخانه كودك و نوجوان عصر اوز
كتابخانه كودك و نوجوان عصر اوز در مجاورت كتابخانه تخصصی بانوی عصر اوز تابستان ۱۳۸۷ فعالیت خود را در سالنی با ۶ قفسه كتاب، ۳ میز و ۱۲ صندلی و بیش از ۲۰۰۰ جلد كتاب و بیش از ۱۰۰۰ عضو آغاز كرده است. برگزاری كارگاه آشنایی با فرهنگ نامه و چگونگی استفاده از آن توسط شورای كتاب كودك، برگزاری كارگاه های قصه...
                        
  مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز موسسه اي علمي- پژوهشي است كه زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز اداره مي شود. اين مركز در سال ۱۳۸۴ تاسيس گرديده است. مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز انجام پژوهش هاي بنيادين در حيطه ادبيات كودك و نيز كمك به انجام اين پژوهش ها را هدف اصلي خود مي داند....

پرسش و پاسخ