کتابخانه های کودک و نوجوان استان فارس

كتابخانه كودك و نوجوان عصر اوز

كتابخانه كودك و نوجوان عصر اوز

كتابخانه كودك و نوجوان عصر اوز در مجاورت كتابخانه تخصصی بانوی عصر اوز تابستان ۱۳۸۷ فعالیت خود را در سالنی با ۶ قفسه كتاب، ۳ میز و ۱۲ صندلی و بیش از ۲۰۰۰ جلد كتاب و بیش از ۱۰۰۰ عضو آغاز كرده است.

ادامهٔ نوشته ...

آباده: محمد حسن شهر مياني

                      

 

ادامهٔ نوشته ...

مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز

 

ادامهٔ نوشته ...