کتابخانه های کودک و نوجوان استان کرمان

  پس از زلزله ی بم در دی ماه ۱۳۸۴ کانون توسعه ی فرهنگی کودکان، سه کتابخانه ی چادری در مناطق زلزله زده تأسیس کرد و پس از یک سال، تجهیزات آن ها را برای تأسیس یک کتابخانه ی روستایی به روستای فهرج انتقال داده شد. کتابخانه ی فهرج در حال حاضر حدود ۵۰۰ عضو با بیش از  ۲۰۰۰ جلد کتاب، نوار ویدیویی و سی دی...