لیست محتوا دسته بندی

پدیده شجاعی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با پدیده شجاعی را مشاهده کنید.

شعر چهارشنبه‌سوری، نسخه صوتی و نوشتاری
مقاله
چهارشنبه‌سوری یکی از آیین‌های پیش بهاری است که پیش از آغاز نوروز اجرا می‌شود. در چهارشنبه‌سوری آتش افروختن بسیار امر مهمی است. مردم با شادی دور آتش جمع می‌شوند و از روی آن می‌پرند و شعر می‌...
نویسنده و پدیدآورندگان