لیست محتوا دسته بندی

عاطفه عزیزی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با عاطفه عزیزی را مشاهده کنید.

بازی کردن چه تأثیراتی در رشد کودکان دارد؟
مقاله
بازی کردن برای کودک نوپا نوعی سرگرمی و البته ضرورتی مهم محسوب می‌شود. کودک برای رشد کردن و کشف و درک جهان پیرامونش به بازی نیاز دارد. کودکان را آزاد بگذارید تا بی‌هیچ قانون و توصیه‌ای، افکارشان را...
مترجم و پدیدآورندگان