لیست محتوا دسته بندی

تریس مورونی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با تریس مورونی را مشاهده کنید.

خرگوش کوچولوی ترسو
معرفی کتاب
توان درک و کنترل احساسات قوی، در هر سن و سالی که باشیم، کاری دشوار است، اما برای کودکان در سنین پایین می‌تواند امری پیچیده‌تر و دشوارتر باشد. کودکان ممکن است حتی کلمات مناسب برای توضیح احساساتشان را...
نویسنده، تصویرگر و پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ