لیست محتوا دسته بندی

شارون دالگلیش

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با شارون دالگلیش را مشاهده کنید.

نجات حیات وحش
معرفی کتاب
کتاب «نجات حیات وحش» با ساختاری گزارشی درباره پیوند انسان با طبیعت و دیگر موجودات زنده و لزوم همراهی همه موجودات کره زمین برای ساختن جهانی سالم، اطلاعات سودمند، گیرا و گاه شگفت‌انگیزی به مخاطب می‌دهد...
نویسنده و پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ