لیست محتوا دسته بندی

مایکل هال

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با مایکل هال را مشاهده کنید.

دریا قرمز نیست
معرفی کتاب
کتاب «دریا قرمز نیست»، داستان یک مدادشمعی است با برچسب قرمز، بنابراین سایر مدادشمعی‌ها هم او را یک مدادشمعی قرمز می‌دانند. در حالی‌که او واقعا آبی است و برای همین هر چیز قرمزی را آبی می‌کشد. معلم،...
نویسنده، تصویرگر و پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ