لیست محتوا دسته بندی

هاینز یانیش

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با هاینز یانیش را مشاهده کنید.

شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب سفر زندگی هانس کریستین اندرسن
مقاله
زندگی خود، دل‌انگیزترین قصه پریان است. هانس کریستین اندرسن با آن قد بلند و صورت کشیده و استخوانی و چشمان بی فروغ‌اش، ظاهر انسان‌های امیدوار را ندارد. در چهره او، سردیِ اندوه بیش از هر حس دیگری...
پدیدآورندگان
سفر زندگی هانس کریستین آندرسن
معرفی کتاب
برای دهه‌ها است که کودکان فارسی زبان یا کودکانی که زبان فارسی  را می‌دانند، آثاری از هانس کریستین اندرسن نویسنده نامدار دانمارکی را می‌خوانند یا می‌شنوند. اما کم‌تر کودکی است که با زندگی او آشنا...
نویسنده و پدیدآورندگان