لیست محتوا دسته بندی

آورلیا فرونتی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با آورلیا فرونتی را مشاهده کنید.

کتاب کودک و نوجوان: یک شهر و دو برادر
معرفی کتاب
روزگاری که حضرت سلیمان بر شهر بیت المقدس فرمانروایی می کرد، پرستشگاهی عظیم بنا کرد تا در آن مکان به حل مشکلات مردم و داوری بین آنان بپردازد. روزی دو برادر برای دادخواهی نزد او می آیند، آنان بر سر...
پدیدآورندگان