شارون دالگیش

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با شارون دالگیش را مشاهده کنید.

کتاب «کمبود آب» کتابی علمی اطلاعاتی است که اطلاعاتی را در مورد اهمیت آب و بحران آب در جهان در اختیار کودکان قرار می‌دهد.
دوشنبه, ۲۰ اسفند