کتابخانه ملی

مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، كتابخانه كودكان

تلاش برای فراهم‌ آوری و سازماندهی منابع کتابخانه کودک از اوایل دهه ۱۳۶۰ در کتابخانه ملی آغاز شد و گروهی از متخصصان طی چندین جلسه در مورد شیوه‌ ی سازماندهی کتاب های کودک تصمیم گیری کردند. بدیهی است که دو نسخه از کتاب های کودکان نیز مانند سایر آثار منتشر شده در ایران از طریق قانون واسپاری به کتابخانه ملی می رسید و مانند دیگر منابع در کتاب شناسی ملی ایران منعکس می گردید. اما فهرست نویسی و رده بندی این کتاب ها بر مبنای جدید و طبق موازین بین المللی نخستین بار در کتاب شناسی ملی ایران، نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به چاپ رسید.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام