کتابخانه ملی

مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، كتابخانه كودكان
تلاش برای فراهم‌ آوری و سازماندهی منابع کتابخانه کودک از اوایل دهه ۱۳۶۰ در کتابخانه ملی آغاز شد و گروهی از متخصصان طی چندین جلسه در مورد شیوه‌ ی سازماندهی کتاب های کودک تصمیم گیری کردند. بدیهی است که دو نسخه از کتاب های کودکان نیز مانند سایر آثار منتشر شده در ایران از طریق قانون واسپاری به کتابخانه...
  بخش کودکان کتابخانه ملی با حدود ۱۰۰۰۰۰ عنوان کتاب به زبان‌های فارسی ، لاتین و بریل (خاص كودك و نوجوان نابینا) و ۳۳ عنوان نشریه، با هدف ایجاد الگوی استاندارد برای ساخت کتابخانه‌ كودكان راه‌اندازی شده است. طبقه‌ی دوم این كتابخانه اختصاص به منابعی برای پژوهشگران كودك و نوجوان دارد.