کتابخانه ملی

مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، كتابخانه كودكان

كتابخانه كودكان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

تلاش برای فراهم‌ آوری و سازماندهی منابع کتابخانه کودک از اوایل دهه ۱۳۶۰ در کتابخانه ملی آغاز شد و گروهی از متخصصان طی چندین جلسه در مورد شیوه‌ ی سازماندهی کتاب های کودک تصمیم گیری کردند.

ادامهٔ نوشته ...

كتابخانه ملی ایران، كتابخانه كودكان

 

ادامهٔ نوشته ...