کتابخانه های خانگی

کتابخانه های خانگی

                                                              
                        
  کتابخانه خانگی اصغر رجبی در سال ۱۳۷۹ با تعداد  ۳۰ جلد کتاب، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در سطح روستا به ویژه در بین کودکان و دانش آموزان و خانواده های آنان، فعالیت خود را شروع کرد. هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب در زمینه های گوناگون موضوعی در کتابخانه موجود است. کتابدار این کتابخانه افزون بر...

پرسش و پاسخ