انجمن حمایت از حقوق کودکان

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با انجمن حمایت از حقوق کودکان را مشاهده کنید.

آموزش رایگان، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق برای کودکان در ایران متاثر از موانع ساختاری و رویکرد بازاری به آموزش سال‌هاست که بدل به یکی از مسائل اصلی حوزه کودکان شده است؛ این مسئله با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ ابعاد پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. به خطر افتادن حق آموزش کودکان از مهم‌ترین پیامدهای همه‌گیری کروناست؛ بحرانی بی‌سابقه که حدود ۵ میلیون دانش‌آموز را در آستانۀ ترک تحصیل قرار داده است.
شنبه, ۵ تیر