کودکان و حق آموزش: نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹

آموزش رایگان، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق برای کودکان در ایران متاثر از موانع ساختاری و رویکرد بازاری به آموزش سال‌هاست که بدل به یکی از مسائل اصلی حوزه کودکان شده است؛ این مسئله با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ ابعاد پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. به خطر افتادن حق آموزش کودکان از مهم‌ترین پیامدهای همه‌گیری کروناست؛ بحرانی بی‌سابقه که حدود ۵ میلیون دانش‌آموز را در آستانۀ ترک تحصیل قرار داده است.

کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان با تهیه و تدوین این گزارش که به بررسی ابعاد پیدا و پنهان و تاثیرات بحران کرونا بر حق آموزش کودکان کشور می‌پردازد، تلاش دارد تا ضمن آگاهی‌بخشی در رابطه با موضوع کودکان و حق آموزش، قدمی در راه آسیب‌شناسی آموزش و پرورش کشور – در دوران بحران و غیر از آن - بردارد و مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقدام موثر و کارآمد مسئولان و برنامه‌ریزان آموزشی را طلب کند.

این گزارش را می‌توانید در فایل پیوست بخوانید.

فهرست:

 • - مقدمه
 • - درآمد
 • - تامین حق آموزش به‌عنوان تعهد دولت
 • - چارچوب چهارگانه حق آموزش
  • موجود بودن
  • در دسترس بودن
  • پذیرفتنی بودن
  • قابل انطباق بودن
 • - حق آموزش در شرایط وقوع بحران
  • حق آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
 • - ابعاد پرورشی آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
  • سلامت جسم
  • سلامت روان
 • - پیامدهای فقر بر حق آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
 • - آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
  • موجود بودن: آموزش معلمان و امکانات آموزشی مهارتی
  • دسترسی‌پذیری: اینترنت، ابزارهای دیجیتال و برنامه شاد
 • - آموزش کودکان دارای معلولیت
 • - حق آموزش و کودکان مهاجر
 • - جنسیت و حق آموزش
Submitted by admin2 on