امیر لعلی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با امیر لعلی را مشاهده کنید.

کتاب «اگر به یک سگ دونات بدهی» از مجموعه کتاب «اگر به یک...»، داستانی طنز و سرخوشانه از سلسله اتفاقاتی است که بعد از دادن یک دونات به یک سگ روی می‌دهد.
دوشنبه, ۲۲ فروردین