پیمان اسماعیلیان

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با پیمان اسماعیلیان را مشاهده کنید.

مجموعه کتاب‌های «افسانه‌ی امبر»، مجموعه‌ای بی‌نظیر و بسیار مشهور در ژانر فانتزی - حماسی است که روایتگر جهانی مملو از واقعیت‌های موازی و دنیاهای بی‌پایان است؛ دنیاهایی که سایه‌ای از دنیای واقعی و اصلی یا همان دنیای امبر هستند.
یکشنبه, ۷ آبان
لوسی یک باره گفت: «این صدای چیست؟» آن خانه خیلی بزرگ‌تر از هر خانه‌ای بود که لوسی تا آن روز دیده بود و فکر آن همه راهروهای دراز و ردیف درهایی که به اتاق‌هایی خالی باز می‌شد، کم کم او را می‌ترساند. ادموند گفت:«یک پرنده بود خنگ خدا»
سه شنبه, ۱۰ آذر