سندی فارست

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با سندی فارست را مشاهده کنید.

«کتاب بزرگ بازی - بازی‌های مناسب داخل و خارج از خانه» مجموعه‌ای است برای کودکان 3 تا 14 ساله، شامل بیش از 400 نوع بازی، هم برای محیط‌های باز و هم برای داخل خانه. این کتاب منبعی بسیار عالی برای والدین و افرادی است که با کودکان کار می‌کنند و تعداد فراوانی بازی، با قواعد آسان دارد که همه می‌پتوانند آن را اجرا کنند.
یکشنبه, ۹ آبان