رحمت الله فتاحی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با رحمت الله فتاحی را مشاهده کنید.

کتاب حاضر درصدد پاسخ به دغدغه ها و پرسش هایی است که درباره ی جایگاه و جذابیت های حرفه ی کتابداری در جامعه مطرح است. این کتاب به کتابداران کمک می کند آگاهی و بینشی درست و واقع بینانه نسبت به حرفه و تخصص خود داشته باشند.
چهارشنبه, ۹ دی