کاندن جودیت

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با کاندن جودیت را مشاهده کنید.

کتاب "بازیافت کاغذ" نخست به موضوع زباله و دردسرها و زیان‌های آن می پردازد، سپس درباره کاغذ و مقوا که یک چهارم وزن سطل‌های آشغال خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، اطلاعات سودمندی در اختیار مخاطب می‌گذارد و او را به اهمیت مقوله بازیافت، به ویژه بازیافت کاغذ و انواع آن و وظایف دولت و شهروندان در این زمینه توجه می‌دهد.
پنجشنبه, ۳۰ آبان