بازیافت کاغذ

عنوان لاتین
Recycling pape

کتاب "بازیافت کاغذ" نخست به موضوع زباله و دردسرها و زیان‌های آن می پردازد، سپس درباره کاغذ و مقوا که یک چهارم وزن سطل‌های آشغال خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، اطلاعات سودمندی در اختیار مخاطب می‌گذارد و او را به اهمیت مقوله بازیافت، به ویژه بازیافت کاغذ و انواع آن و وظایف دولت و شهروندان در این زمینه توجه می‌دهد.

زبان متن ساده است و عکس‌های روشنگر درباره مسئله زباله و کاغذ از کشورهای مختلف و نشان دادن بخش‌هایی از روند بازیافت کاغذ به شکل تصویری، به درک بهتر متن از سوی مخاطب یاری می‌رسانند. در پایان کتاب راهکارهایی عملی برای صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و جمع‌آوری آن برای بازیافت، ارائه شده است. فرهنگ اصطلاحات در صفحه پایانی کتاب خواننده را با بعضی واژه‌ها و اصطلاحات متن آشنا می‌کند.

جمع‌آوری کاغذهای باطله از سوی دانش‌اموزان در خانه و مدرسه، مذاکره با سازمان بازیافت و تفکیک زباله برای جمع‌آوری کاغذهای باطله مدرسه و محله در فواصل معین، تشکیل گروه‌های دوستدار محیط زیست در مدرسه و محله برای تشویق دیگران به تفکیک کاغذهای باطله از دیگر زباله‌ها در خانه، محله، محل کار، مراجعه و نامه‌نگاری برای نصب سطل‌های ویژه کاغذهای باطله در محله، مذاکره با سازمان بازیافت و ترتیب دادن بازدید دانش‌آموزان از این سازمان برای مشاهده روند بازیافت کاغذ، تشویق دانش آموزان به درست کردن کارهای دستی بازیافتی، دادن موضوع‌های پژوهشی درباره زباله، کاغذ و چگونگی تولید و تاریخچه آن، جنگل و اهمیت آن در حیات بر کره زمین، بازیافت، درست کردن نشریه دیواری برای نصب در محله، مدرسه و ... برای دادن اطلاعات و راهکارهای مفید درباره صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، تفکیک آن از دیگر زباله‌ها از فعالیت هایی است که بر پایه ی آموزه های این کتاب می توان در مدرسه ها به اجرا در آورد.

برگردان
جواد نظیری
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۶
ناشران
نویسنده
Judith Condon , کاندن جودیت
Submitted by admin on