پیرایه کلهر

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با پیرایه کلهر را مشاهده کنید.

برخورد و کنار آمدن با پدیده زورگویی آسان نیست و تجربه هر فرد هم با دیگری تفاوت دارد. کتاب «امان از دست زورگوها» فرصتی فراهم می‌کند تا بتوانید با کودکتان در این زمینه گفتگو کنید و شرایط خاصی را که او در این زمینه تجربه می‌کند با کمک هم مدیریت کنید. حتی اگر کودکان شما هرگز مورد زورگویی واقع نشده باشند هم اطلاعات این کتاب به آن‌ها کمک می‌کند تا برای این پیش‌آمد از قبل آماده باشند و نحوه برخورد صحیح را بدانند.
شنبه, ۲۳ بهمن
داستان کتاب «خرگوش و بازیافت» از یک روز اول هفته شروع می‌شود. آن روز سارا بعد از آمدن به خانه همه اعضای خانواده خرگوش‌ها را با شعری که تازه در مدرسه یاد گرفته کنجکاو می‌کند. در مدرسه مسابقه‌ای ترتیب داده‌اند تا بهترین پوستری که با موضوع بازیافت تهیه شود را در تقویم سالانه چاپ کنند. پس داستان بازیافت از اینجا شروع می‌شود.
سه شنبه, ۲۴ فروردین
کتاب "بازیافت کاغذ" نخست به موضوع زباله و دردسرها و زیان‌های آن می پردازد، سپس درباره کاغذ و مقوا که یک چهارم وزن سطل‌های آشغال خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، اطلاعات سودمندی در اختیار مخاطب می‌گذارد و او را به اهمیت مقوله بازیافت، به ویژه بازیافت کاغذ و انواع آن و وظایف دولت و شهروندان در این زمینه توجه می‌دهد.
پنجشنبه, ۳۰ آبان