محمود سالک

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با محمود سالک را مشاهده کنید.

مجموعه کتاب های چگونه روی می دهد درباره ی علل بروز و تاثیرات پدیده های طبیعی است که منجر به دگرگونی های عظیم در کره ی زمین می شود.
دوشنبه, ۱۵ آذر
کتاب مقیاس های بی رحم از مجموعه کتاب های ریاضیات ترسناک هستند که اطلاعاتی درباره مباحث بنیانی ریاضیات با استفاده از داستان ها و ماجراهای طنز آمیز به مخاطب می دهد. انتخاب موضوع و شیوه ارائه آن از امتیازات کتاب به شمار می آید.
سه شنبه, ۷ بهمن