مجموعه چگونه روی می دهد

مجموعه کتاب های چگونه روی می دهد درباره ی علل بروز و تاثیرات پدیده های طبیعی است که منجر به دگرگونی های عظیم در کره ی زمین می شود.

بقایای گیاهان و جانورانی که تبدیل به سنگواره می شوند، فوران آتشفشان هایی که در زیر دریاها روی می دهند و جزیره هایی را به وجود می آورند از جمله موضوع هایی هستند که در این مجموعه به آن ها پرداخته شده است.

کودکان و نوجوانان، با مطالعه ی این کتاب ها، با پاره ای از پدیده های طبیعی با آن هایی که انسان در تکوین آن ها نقش دارد آشنا می شوند.

این مجموعه، که با تصاویر زیبا همراه است، برای گروه سنی سیزده سال به بالا نوشته شده است و در پایان واژه نامه و نمایه نیز دارد.

برگردان
مجید عمیق, حسین بکایی, محمود سالک, محمود امانی تهرانی
تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۶
سال نشر
۱۳۹۳
نویسنده
Linda Tagliaferro, لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, ملیسا استوارت
Submitted by admin on