شیلا مک‌ کارتی

این کتاب‌های بسیار کوچکِ در تصویر آمده، 57 میلی‌متر ارتفاع و 47 میلی‌متر پهنا دارند. اندازه‌ای نزدیک به طول دم موش! این کتاب‌ها متعلق به کتابخانه‌ی ویژه کودکان بوده‌اند. پیشینه‌ی این کتابخانه به بیش از دویست‌سال پیش می‌رسد. 
یکشنبه, ۷ اسفند