برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» اعلام شد.

سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی در روزهای ۲ و ۳ آبان‌ماه در خانه کتاب برگزار می‌شود و به مقوله «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک می‌پردازد.

لیز پیج مدیر اجرایی IBBY، علی‌اصغر سیدآبادی، دکتر علیرضا کرمانی، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم، محسن هجری، دکتر مهدی یوسفی، دکتر مصطفی مهرآیین، حمیدرضا شاه‌آبادی و دکتر حسام سلامت سخنرانان مدعو همایش «ادبیات کودک و دیگری» هستند و در آن بیش از ۲۰ مقاله با موضوع «دیگری» ارائه خواهد شد.

برنامه همایش و جزئیات سخنرانی‌های همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

چهارشنبه ۲ آبان

۸:۰۰ تا ۹:۰۰ : ثبت‌ نام

۹:۰۰ تا ۹:۴۵ افتتاحیه (نوش آفرین انصاری: دبیر شورای کتاب کودک؛ نیکنام حسینی پور: مدیرعامل مؤسسۀ خانه کتاب؛  علیاصغر سیدآبادی: نویسنده و مشاور وزیر ارشاد؛ حسین شیخ رضایی: دبیر علمی همایش)

۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵ سخنرانی مهمان مدعو همایش خانم لیز پیج (مدیر اجراییIBBY) همراه با ترجمه‌ی فارسی: «:IBBY شبکه‌ی دیگری‌ها»

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۰۰ پذیرایی

  • پنل اول: مباحث نظری

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ علیرضا کرمانی (سخنران مدعو): «طرد کودکان در دنیای مدرن»

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵ رؤیا یدالهی  شاهراه: «بازنگری در مفهوم دگربود کودک در ادبیات کودک بر مبنای  روانشناسی اگزیستانسیال (روایت ارنستو اسپینلی)»

۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ مریم محمدخانی: «دیگری سازی/ دیگری زدایی»

۱۲:۰۰ تا ۱۲:۱۵ فرزانه آقاپور: «دیگربودگی میان نوجوان و بزرگسال با مروری بر جلوه «دیگری» در  نظام‌های نظری گوناگون»

۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شیرین احمدی و فاطمه پرهام: «هویت ملی و «دیگری» در متون تألیفی و ترجمه‌های ادبیات کودک و نوجوان»

۱۲:۳۰ تا ۱۲:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۲:۴۵ تا ۱۴:۰۰ ناهار و نماز

  •     پنل دوم: «دیگری» در  رسانه‌های جدید

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ عبدالرحمن نجل رحیم (سخنران مدعو): «دیگری در مغزپژوهی امروز و لزوم  به کارگیری آن در ادبیات کودک»

۱۴:۳۰ تا ۱۴:۴۵ درسا امرائی و امیرعلی نجومیان: «همسنجی جایگاه «خود» و «دیگری» در  انیمیشن‌های «زال و سیمرغ» و «هفت شهر» با تکیه بر آرای میخائیل باختین» ۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ محیا برکت: «بازنمایی مفهوم دیگری در  بازی‌های دیجیتالی»

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۱۵ سید شهاب‌الدین ساداتی و بهاره سقازاده: «کودک و دیگری: تحلیل فیلم باشو غریبه کوچک از دیدگاه نظریه مهاجرت»

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰ آزاده خلیفی: «بخشش آزارگر یا دیگری‌سازی از او؟ خوانش تصویر آزارگرجنسی در اپلیشکن میچکا»

۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۵ حمیده نعمتی: ««دیگریِ» روایت‌شده در پویانمایی‌هایی امریکایی: بررسی موردی «منِ نفرت انگیز ۲»

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۰۰ پرسش و پاسخ

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۱۵ پذیرایی

  • پنل سوم: بررسی‌های موردی (رمان)

۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ محسن هجری (سخنران مدعو): «از دیگرخواهی تا دیگرستیزی، تأثیر تحولات سیاسی بر ادبیات»

۱۶:۴۵ تا ۱۷:۰۰ شیدا آرامش فرد: «پژواک دیگری در فرایند هویت‌یابی؛ با نگاهی به رمان امپراتور کوتوله سرزمین لی لی پوت از جمشید خانیان»

۱۷:۰۰ تا ۱۷:۱۵ فرناز ملکی: «پدر-دیگری: بررسی انواع دیگربودگی در رمان‌های فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند و زیبا صدایم کن»

۱۷:۱۵ تا ۱۷:۳۰ سارا صدیق: «در جست‌وجوی هویت و دیگری: مطالعه جامعه‌ شناختی پنج داستان کودک و نوجوان»

۱۷:۳۰ تا ۱۷:۴۵ رامینه رضازاده و ساره ارضپیما: «چگونگی ارتباط دیگری‌ها در سه‌گانه اکو اثر پم مونیوس رایان و ارتباط آن‌ها با ساختار اجتماعی و هویتی نوجوان ایرانی»

۱۷:۴۵ تا ۱۸:۰۰ پرسش و پاسخ

۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ تجربه بودن با «دیگری» در مجتمع آموزشی مشارکتی (با حضور تعدادی از دانش‌آموزان، مربیان و والدین)

 پنجشنبه ۳ آبان

  •     پنل چهارم: بررسی‌های موردی (داستان)

۹:۰۰ تا ۹:۳۰ سیدمهدی یوسفی (سخنران مدعو): «ادبیات کودک، کودکی و کودکانگی: آیا کودک «دیگری» است؟»

۹:۳۰ تا ۹:۴۵ عادله خلیفی: «بیرون از خانه، بیرون از زبان؛ دیگریِ دیگر در حالا نه برنارد!»

۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ مریم  ساکیزاده: « مطالعه‌ای بر افکار امپریالیستی انگلیس و بازتاب دیگری در متن و تصویر کتاب ایِ بی سی برای کودکان  میهن پرست با رویکرد پسااستعماری»۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵ سمانه کهربائیان: «دیگری طبقاتی در  داستان‌های صمد بهرنگی»

۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰ سوسن پورشهرام: «تصویری از «خود» و  شیوه‌های برساخت «دیگری»: مطالعه موردی آثار کودک صمد بهرنگی»

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۰۰ پذیرایی

  •     پنل پنجم: بررسی‌های موردی (ادبیات کهن)

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ مصطفی مهرآیین (سخنران مدعو): «ظهور فرهنگ ادبی «دیگری» در  اندیشه‌های رورتی، لویناس، کریستوا و ریکور»

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵  علیاصغر ارجی: «و آن سوم کامل‌ترین هر سه بود: مفهوم دیگری در ادبیات کودکان و خاصه  افسانه‌ها»

۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ فرزانه لطفی: «دیگرانگی جنسیت در داستان عامیانه «نمکی»»

    ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۱۵ لیلا  کفاش زاده: «عروسک به مثابه دیگری در افسانه‌ها و آیین‌های کهن»

۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ

۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ناهار و نماز

  • پنل ششم: «دیگری» در مقام شهروند

 ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ حمیدرضا شاه آبادی (سخنران مدعو): «تصویر غلامان و کنیزان سیاه در  افسانه‌های عامیانه دوران قاجار»

۱۴:۳۰ تا ۱۴:۴۵ شیما حجازی زاده: «مروری بر کتابخانه‌های تخصصی کودکان با اختلال اتیستیک (کودکان اتیسم)در ایران و خارج از ایران»

۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ مهشید دولت: « کودکان دو معلولیتی (ناشنوا – نابینا) و خواندن برای آن‌ها»

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۱۵ ویکتوریا فاتحی: «تعدیل نگرش «دیگری سازی» در کودکان ایرانی در مواجهه با کودکان افغانستانی از راه ادبیات داستانی»

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰ آزادمهر دانش فاطمیه و محسن حاجی زینال عابدینی: «رصد و تحلیل مفهوم دیگری در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»۱۵:۳۰

تا ۱۵:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۰۰ پذیرایی

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ سخنرانی اختتامیه، حسام سلامت: «من، دیگری و ساختن جهان مشترک:

درباره اهمیت آموزش عمومی در  شکل‌گیری شهروندی مدنی»

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ اختتامیه

علاقمندان می‌توانند برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی را از بخش پیوست دریافت کنند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.