دنیای شگفت‌انگیز فلسفه‏‫: شناخت فیلسوفان و ایده‌هایشان‬

عنوان لاتین
Children's book of philosophy: an introduction to the world's great thinkers and their big ideas, c 2015

کتاب «دنیای شگفت‌انگیز فلسفه‏‫: شناخت فیلسوفان و ایده‌هایشان‬» در واقع نوعی دائره‌المعارف فلسفی است که دارای فهرست، واژه‌نامه و نمایه است.

در کتاب «دنیای شگفت‌انگیز فلسفه‏‫: شناخت فیلسوفان و ایده‌هایشان‬» سعی شده به مهم‌ترین پرسش‌های مطرح درباره جهان هستی، دیدگاه‌های فیلسوفان، پرسش‌های مهم اجتماعی و فلسفی مانند: آیا جهان واقعی است؟ جهان از چه ساخته شده است؟ من چه هستم؟ از کجا می‌فهمم که واقعی‌ام؟ تفکر و احساس: آیا می‌توانیم بدون زبان فکر کنیم؟ چگونه بفهمیم چه چیزی درست است؟ انتخاب‌های دشوار: آیا زن و مرد باید برابر باشند؟ چرا به قانون نیاز داریم؟ چه کسی قوانین را وضع می‌کند و ... فلسفه چیست؟

و به بسیاری موضوع‌های مهم دیگر پاسخ و آگاهی داده می‌شود.

کتاب به طور روش‌مند و بدون سعی در القاء یک دیدگاه خاص ابتدا مطالب را بیان می‌کند، سپس با بیان فلسفی (کنجکاوی و پرسش‌گری) اطلاعات ارزش‌مندی به مخاطب می‌دهد. در یک بخش جداگانه از کتاب، با عنوان «درباره‌اش فکر کن» که مخاطب را درباره ابعاد گوناگون موضوع به فکر کردن وامی‌دارد.

کتاب «دنیای شگفت‌انگیز فلسفه‏‫: شناخت فیلسوفان و ایده‌هایشان‬» در بیان نظرهای مختلف فلاسفه و اندیشه‌مندان دیگر از دوره پیش از یونان باستان تا امروز موفق است و اطلاعات ارزش‌مندی می دهد. شیوه ارائه کتاب به گونه‌ای است که می‌توان در فاصله‌های زمانی و در صورت نیاز به آن مراجعه کرد و به علاقه‌مندی و بدون احساس خستگی درباره موضوع‌های مهم زندگی و هستی اندیشید.

 

برگردان
پریسا صیادی, سرور صیادی
تهیه کننده
ناهید رئوفی
سال نشر
‏‫۱۳۹۵
نویسنده
Sarah Tomley, Marcus Weeks, سارا تاملی, مارکوس ویکس
Submitted by editor3 on