شعر قفس از شکوه قاسم‌نیا

شعر قفس از شکوه قاسم‌نیا

من یه پرنده هستم

با پروبال خسته

پرنده خسته ای که تو قفس نشسته

کاری بکن خدایا

از قفس آزاد بشم

تو آسمون آبی

پر بزنم، شاد بشم

از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا 

خرید کتاب: دامن چین جینی

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

دیدگاه ها

خیلی
خوبه


ديدگاه شما