معامله معامله است

معامله معامله است
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
A Deal's a Deal!‎
نویسنده: 
Stephanie Blake
استفانی بلیک
تصویرگر: 
Stephanie Blake
استفانی بلیک
برگردان: 
فریده خرمی
ناشر: 
سال نشر: 
۱۳۹۴
توضیح تکمیلی نگارنده: 
گروه کتابشناسی کتابک

سایمن ماشین زرد، ماشین آبی و ماشین سبز را به فردیناند می‌دهد و فردیناند ماشین قرمز معرکه‌اش را به سایمن می‌دهد. فردیناند می‌گوید: «معامله معامله است. به هم زدنش جرزنی است.» سایمن تکرار می‌کند: «معامله معامله است. به هم زدنش جرزنی است»

اما وقتی سایمن متوجه می شود که باز هم فردیناند به او کلک زده است، تصمیم می گیرد به او درسی بدهد.

داستان را با کودک خود بخوانید و درباره ی دوستی، مذاکره و معامله، اعتماد کردن و راه های مختلف حل مساله با آن ها صحبت کنید. 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام