نوروز ۱۳۹۷ با آرزوهای بزرگ برای همه کودکان، بر شما فرخنده باد!

نوروز ۱۳۹۷ با آرزوهای بزرگ برای همه کودکان، بر شما فرخنده باد!

به خورشید که روز می‌آورد

به روز که نوروز می‌آورد

به نوروز که روز جوانه زدن شاخه،

رُستن گُل، زادن آهو

و پر کشیدن پرنده است،

شادی کودکان را بیافزاییم.

از کرانه‌های سیستان و بلوچستان رنج دیده تا کرمانشاهان داغ دیده!

در این نوروز برباور خود عهدی دوباره بندیم

در سال نو بکوشیم تا همه کودکان شادمانه زیست کنند،

نوروزی با آرزوهای بزرگ برای همه کودکان، بر شما فرخنده باد!

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۲:۴۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما