نویسنده بی‌نام

نویسنده بی نام

یک کودک می‌تواند پرسشی طرح کند که هیچ خردمندی را توان پاسخ نباشد!

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.