شعر قناری من از شکوه قاسم‌نیا

شعر قناری من از شکوه قاسم‌نیا

تو دفترم می کشم

قناری قشنگی

 

می خوام که رنگش کنم

با یک مداد رنگی

اما قناری من

بال و پرش رو بسته

 

چون که مداد زردم

نوک نداره، شکسته

شکوه قاسم نیا

اطلاعات:
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۱-۱۹ ۰۹:۳۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب دامن چین چینی
متن سفارشی:

ديدگاه شما