ساختن تنگ ماهی با بشقاب یک‌بارمصرف

ساخت تنگ ماهی با بشقاب یک‌بارمصرف

با بشقاب یک‌بار مصرف تنگ ماهی بسازید
مواد و ابزار لازم
 • دو عدد بشقاب یک‌بارمصرف استفاده شده
 • سلیفون یا پلاستیک شفاف
 • ​پیپ پاک‌کن سبزرنگ
 • ​ماهی کاغذی
 • گواش
 • ​شن

   

روش کار
 • با استفاده از پنبه، یکی از بشقاب‌ها را رنگ آبی بزنید.

 با بشقاب یک‌بار مصرف تنگ ماهی بسازید

 • از وسط بشقاب‌ دیگر، دایره‌ای ببرید و کنار بگذارید؛ سپس دور قسمت باقی مانده را نیز آبی رنگ کنید.
 • ​با سلیفون یا پلاستیک شفاف، روی قسمت بریده شده را بپوشانید.

 با بشقاب یک‌بار مصرف تنگ ماهی بسازید

 • یک ماهی کاغذی درست کنید و همراه شن در کف بشقاب بچسبانید.
 • ​پیپ پاک کن را به شکل گیاه دریایی در‌آورده و در کف بشقاب بچسبانید.

 با بشقاب یک‌بار مصرف تنگ ماهی بسازید

 • حالا قسمت بشقاب دوم را که سلیفون کشیده‌اید روی بشقاب اول بچسبانید.

 با بشقاب یک‌بار مصرف تنگ ماهی بسازید

ديدگاه شما