نوروزانه‌ای برای همه‌ی ماهی‌های سیاه کوچولو

غزل برهانی، نوروزانه‌ای ویژه برای کتابک و برای همه‎ی فانتزی های جستجوگر دارد. غزل برهانی از کارشناسان و کوشندگان ادبیات کودکان است. کتاب اخیر او به نام «جادوی ماهی» به بررسی فانتزی در کلمات جادویی مارگارت ماهی، نویسنده نامدار نیوزیلندی کودک و نوجوان پرداخته است.

دریا رو بغل کردم

دریا به خودش لرزید

از موج کمی رد شد

تو ساحل خود خوابید

اما یدفه پا شد

پا رو صدفا مالید

برگشت به امواجش

سمت خطر و ترسید

دریا منو کم داره

کشتی های اون غرقن

من خوب بلدش بودم 

ماهی ها پر از فرقن

ماهی سیاه کوچک

تو شیکم ماهیخوار

راهی نداره جز عشق

جز زندگی سیار

بعد از دل ماهیخوار

می ره تو دل گلدون

گل میشه روی کاکتوس

می شینه لب ایوون

ماهی سیاه کوچک

باید بره این راهو

باید ببینه نورو

باید ببینه چاهو

دریا رو بغل کردم

دریا به خودش لرزید

گف اهل کجایی تو؟

گفتم دنیا، خندید

دنیا منو کم داره

زاییده ی عشقم من

دریا کمکم کن تا

از اینجا برم حتمن.

غزل برهانی

قطعه موسیقی از فیلم هارمونی‌های ورکمایستر به آهنگسازی Mihály_Víg" آهنگساز، شاعر و خواننده‌ی مجارستانی

--------------

جادوی ماهی ( ۱۳۹۷) غزل برهانی، بررسی فانتزی در کلمات جادویی مارگارت ماهی، انتشارات کنکاش، اصفهان

نویسنده
غزل برهانی
Submitted by editor on