بوک تایم، تجربه ای از خواندن در بنیاد بوک تراست

بوک تایم، تجربه ای از خواندن در بنیاد بوک تراست

بوک تایم، (Booktime)، یک پروژه ملی ترویج خواندن است که در بنیاد بوک تراست انگلستان اجرا می شود. این پروژه، می کوشد خانواده ها را با لذت خواندن و اهمیت با هم خواندن در رشد توانایی های کودکان در آغاز یک دوره آموزشی جدید (هنگام ورود به دبستان) آشنا کند.

در این پروژه که به شکل گسترده در سراسر بریتانیا اجرا می شود، برای همه کودکانی که نخستین ماه های ورود به دبستان را تجربه می کنند، یک بسته رایگان کتاب فرستاده می شود تا کودک، پدر و مادر و یا پرستارش به با هم خواندن و کشف لذت آن تشویق شوند. بوک تایم می کوشد با کمک دولت محلی و سازمان های اجتماعی به کودکانی که در سن دبستان هستند اما مانند دیگر کودکان به مدرسه نمی روند، نیز دسترسی پیدا کند و برای آن ها کتاب بفرستد.

در بسته هایی که برای کودکان فرستاده می شود، یک کتاب برای کودکان و یک کتابچه راهنمای خواندن با کودکان برای پدر و مادرها فرستاده می شود. در این پروژه، برای همه مدرسه های ابتدایی و کتابخانه های کودکان کشور نیز بسته ای شامل چند پوستر، کتابچه راهنما برای آموزگاران و کتابداران، یک لوح فشرده با انواع بازی های مشارکتی، نشانه کتاب برای همه دانش آموزان کلاس اولی و نوشت افزارهای جذاب برای کودکان فرستاده می شود.

برای پروژه بوک تایم، شخصیت های کارتونی طراحی شده اند که در تمام طول سال از طریق وب سایت این پروژه، فعالیت های ترویج خواندن پروژه برای کودکان را همراهی می کنند و می کوشند تا کودکان را به خواندن علاقه مند کنند. وب سایت این پروژه هم چنین محیط مناسبی برای آموزگاران، کتابداران و پدر و مادرها فراهم کرده تا به منابع مطالعاتی و انواع فعالیت های ترویجی در ارتباط با پروژه دسترسی پیدا کنند و با دیدگاه های یکدیگر نیز آشنا شوند.

بوک استارت

بوک تایم آغازگر پروژه ها و مسابقه های جذاب و تشویق کننده دیگری است که پس از ورود بچه ها به دبستان، از پی هم اجرا می شوند و می کوشند تا شوق خواندن را برای همیشه در وجود کودکان برانگیزند.

درباره اجرای این پروژه در سال ۲۰۰۹ بیشتر بدانید:

http://www.ketabak.org/node/1412

در وب سایت بوک تایم با پروژه بیشتر آشنا شوید:

http://www.booktime.org.uk/Home

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۰-۲۹ ۲۲:۱۶
برگردان:
لیلا عالمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما