به من یک "آ" ببخش!

به من یک "آ" ببخش!

Gi meg en A

پروژه خواندن "به من یک آ ببخش"، در منطقه تریسیل (Trysil) نروژ اجرا می شود. مخاطب این پروژه نوزادان و کودکان هستند و هدف، ساختن یک شبکه خواندن در مراکز محلی این منطقه است. مراکزی مانند مهدکودک ها، مدرسه ها، کتابخانه ها، مراکز مادران و دیگر مراکز فرهنگی تریسیل.

برگزار کنندگان این پروژه بر این باورند که ایجاد عادت خواندن در کودکان و کتابخوانی برای کودکان، رشد اجتماعی و مهارت خواندن و نوشتن کودکان را بهبود می بخشد و مشارکت پایدار و همیشگی آن ها در زندگی فرهنگی جامعه سبب می شود.

به من یک آ ببخش

به باور آن ها، کودکان از هنگامی که به دنیا گام می گذارند به کتاب ها نیاز دارند.  از همین رو، برنامه های ترویج خواندن بسیاری را برای خردسالان و نوزادان اجرا می کنند. پدر و مادرها هم نقش مهمی در اجرای این برنامه ها به عهده می گیرند.
این پروژه، بسته های مشوق خواندن را برای مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی می فرستد. در این بسته ها رهنمودهایی برای آغاز به خواندن با کودکان ۲ تا ۴ ساله به مربیان ارائه شده است.
پروژه "به من یک آ ببخش"، با کتابخانه عمومی منطقه نیز همکاری می کند تا شعبه هایی در مدرسه ها ایجاد کند. به این ترتیب کودکان در هر زمان که بخواهند به کتاب ها دسترسی پیدا می کنند.

به من یک آ ببخش

در همکاری با کتابخانه، جلسه های کتابخوانی هم به طور مرتب برای کودکان کوچک تر برگزار می شود. کارشناسان بلندخوانی با کودکان، کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزش بلندخوانی با کودکان را برای پرستاران و مربیان کودکان برگزار می کنند.
در وب سایت این پروژه هم رهنمودهایی برای برانگیختن شوق خواندن در کودکان به خانواده ها و مربیان کودکان قرار داده شده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۶-۱۴ ۱۶:۲۵
برگردان:
گروه مترجمان کتابک
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما