چگونه توانایی خواندن کودک پیش دبستانی خود را ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن کودک پیش دبستانی خود را ارزیابی کنیم؟

Reading Checkup for Preschoolers: Ages 3–5

چگونه فرزندان شما می توانند به کتاب خوان های حرفه ای تبدیل شوند؟ شما چطور می توانید به پیشرفت آن ها کمک کنید؟ به مجموعه رهنمودهای های مربوط به بررسی توانایی خواندن عمل کنید تا پیشرفت فرزندان تان را به یاری شش مرحله ی رشد خواندن از نشانه گذاری تصویرها تا خواندن مستقل، بسنجید. 

درهر مرحله، دانش و مهارت هایی توضیح داده می شوند که بیشتر کودکان در دوره ای معین به آن ها دست می یابند و روش هایی پیشنهاد می شوند که این توانایی ها را پرورش می دهند.   

چگونه ارزیابی کنیم؟

بررسی های توانایی خواندن را همان گونه که یک پزشک، جدول رشد کودک را مشاهده می کند، انجام دهید. در پی یک الگوی ثابت رشد با کاهش و افزایش های اندک باشید. این نشانه ی سلامتی و به این معناست که  فرزند شما درحال پیشرفت درخواندن است. 

 دوره های سنی یا پایه ای برای هر بررسی در این مقاله  آمده اند، اما تنها به عنوان یک راهنما عمل می کنند. پیشنهاد می کنیم حتی اگر فرزند شما هم اکنون در سن مدرسه است، با بررسی توانایی خواندن برای خردسالان و کودکان شروع کنید و سپس پیش بروید. در این صورت، خواهید توانست تبدیل تدریجی کودک تان را به یک کتاب خوان مستقل، بهتر ارزیابی کنید.

والدین چگونه می توانند کمک کنند؟

مادر و پدر نقش مهمی در هر مرحله از رشد توانایی خواندن فرزندان خود دارند. در حالی که پیشرفت کودکتان را زیر نظر دارید، به یاد داشته باشید خودتان هم باید خلاقیت به خرج دهید و فکر کنید چه کارهایی می توان کرد تا علاقه و مهارت های او را افزایش داد.

بررسی توانایی خواندن به چه معناست؟

توجه داشته باشید که پاسخ های شما بیشتر به پرسش های مربوط به کدام گزینه هاست. اگر پاسخ هایتان بیشتر به گزینه ی الف مربوط می شوند، کودک شما هنوز در گام های نخستین این مرحله است. اگر پاسخ ها بیشتر گزینه ی ب هستند، کودک در سطح متوسط این مرحله است. اگر بیشتر گزینه ی ج را انتخاب کرده اید، احتمالا او در حال نزدیک شدن به مرحله ی بعدی خواندن است. در صورتی که نگرانی ویژه ای در زمینه ی پیشرفت توانایی خواندن در کودک تان دارید، با آموزگار او یا کارشناس کودکان مشورت کنید.

کودکان پیش دبستانی به حروف چاپی در  پیرامون خود و روی صفحه های کتاب توجه دارند. ممکن است آمادگی داشته باشند که وانمود کنند کتاب های مورد علاقه ی خود را می خوانند. این وانمود سازی به خواندن،  به تنظیم مرحله ی خواندن واقعی کمک می کند و به فرزندان شما یاری می رساند که خودشان  را کتاب خوان تصور کنند. 

آیا کودک شما:

١.    داستانی را  با نگاه کردن به تصویرهای آن بازگو می کند ؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی        ج.  بیش تروقت ها

٢.    مایل است کتابی را با از برکردن  واژه های آن بخواند ؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی          ج.  بیشتر وقت ها

٣.    هنگامی که شما می خوانید، سوال می  کند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی          ج.  بیش تر وقت ها

٤.    نشانه هایی مانند حروف درست می کند؟

الف: هنوز نه             ب. نشانه های بی معنی می کشد.          ج. حروف را می نویسد

آیا کودک شما می تواند....

١.    شعرهای کودکانه یا آوازها را از بر بخواند؟ 

الف: هنوز نه             ب: کمی            ج: زیاد

٢.    پیش بینی کند که چه اتفاقی در داستان رخ خواهد داد؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج.  بیش تر وقت ها

٣.    نقطه ی توقف، یک نام شناخته شده یا دیگر نشانه های مشهور را بخواند یا تشخیص دهد ؟  

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج:  بیش تروقت ها

٤.    حروف الفبا را تشخیص دهد و نام ببرد ؟

الف: هنوز نه            ب: برخی حروف    ج: بیش تر حروف

نگران نباشید! طبیعی است که کودک شما:

١.    هنگامی که شما می خوانید، پرسش های زیادی بکند. فرزندان از راه گفت وگو درباره ی کتاب ها می آموزند.

٢.    هنوز نتواند تا پایان یک داستان صبر کند و بنشیند. برخی کودکان، در حالی که نقاشی می کشند یا با اسباب بازی سرگرم اند، بهتر گوش می کنند.

٣.    حروف یاواژه هارا برعکس می نویسد.

٤.    کتاب های مستند را به کتاب های داستان ترجیح می دهد. برخی کودکان این طور هستند!

 

ديدگاه شما