چگونه توانایی خواندن کودک پیش دبستانی خود را ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن کودک پیش دبستانی خود را ارزیابی کنیم؟

Reading Checkup for Preschoolers: Ages 3–5

چگونه فرزندان شما می‌توانند به کتاب خوان‌های حرفه‌ای تبدیل شوند؟

شما چطور می‌توانید به پیشرفت آن‌ها کمک کنید؟

به مجموعه رهنمودهای‌های مربوط به بررسی توانایی خواندن عمل کنید تا پیشرفت فرزندان‌تان را به یاری شش مرحله‌ی رشد خواندن از نشانه گذاری تصویرها تا خواندن مستقل، بسنجید. 

درهر مرحله، دانش و مهارت‌هایی توضیح داده می‌شوند که بیشتر کودکان در دوره‌ای معین به آن‌ها دست می‌یابند و روش‌هایی پیشنهاد می‌شوند که این توانایی‌ها را پرورش می‌دهند.   

چگونه توانایی خواندن کودک را ارزیابی کنیم؟

بررسی‌های توانایی خواندن را همان گونه که یک پزشک، جدول رشد کودک را مشاهده می‌کند، انجام دهید. در پی یک الگوی ثابت رشد با کاهش و افزایش‌های اندک باشید. این نشانه‌ی سلامتی و به این معناست که  فرزند شما درحال پیشرفت درخواندن است. 

سایت کتاب هدهد کتاب‌های متنوع و با کیفیتی برای نوزادان و نوپایان دارد

چگونه توانایی خواندن کودک پیش دبستانی خود را ارزیابی کنیم؟

 دوره‌های سنی یا پایه‌ای برای هر بررسی در این مقاله  آمده‌اند، اما تنها به عنوان یک راهنما عمل می‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم حتی اگر فرزند شما هم اکنون در سن مدرسه است، با بررسی توانایی خواندن برای خردسالان و کودکان شروع کنید و سپس پیش بروید. در این صورت، خواهید توانست تبدیل تدریجی کودک‌تان را به یک کتاب خوان مستقل، بهتر ارزیابی کنید

والدین چگونه می‌توانند کمک کنند؟

مادر و پدر نقش مهمی در هر مرحله از رشد توانایی خواندن فرزندان خود دارند. در حالی که پیشرفت کودکتان را زیر نظر دارید، به یاد داشته باشید خودتان هم باید خلاقیت به خرج دهید و فکر کنید چه کارهایی می‌توان کرد تا علاقه و مهارت‌های او را افزایش داد.

بررسی توانایی خواندن به چه معناست؟

توجه داشته باشید که پاسخ‌های شما بیشتر به پرسش‌های مربوط به کدام گزینه هاست. اگر پاسخ‌هایتان بیشتر به گزینه‌ی الف مربوط می‌شوند، کودک شما هنوز در گام‌های نخستین این مرحله است. اگر پاسخ‌ها بیشتر گزینه‌ی ب هستند، کودک در سطح متوسط این مرحله است. اگر بیشتر گزینه‌ی ج را انتخاب کرده‌اید، احتمالا او در حال نزدیک شدن به مرحله‌ی بعدی خواندن است. در صورتی که نگرانی ویژه‌ای در زمینه‌ی پیشرفت توانایی خواندن در کودک‌تان دارید، با آموزگار او یا کارشناس کودکان مشورت کنید.

کودکان پیش دبستانی به حروف چاپی در  پیرامون خود و روی صفحه‌های کتاب توجه دارند. ممکن است آمادگی داشته باشند که وانمود کنند کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را می‌خوانند. این وانمود‌سازی به خواندن،   به تنظیم مرحله‌ی خواندن واقعی کمک می‌کند و به فرزندان شما یاری می‌رساند که خودشان  را کتاب خوان تصور کنند

آیا کودک شما:

١.داستانی را  با نگاه کردن به تصویرهای آن بازگو می‌کند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی        جبیش تروقت ها

٢.مایل است کتابی را با از برکردن  واژه‌های آن بخواند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی          جبیشتر وقت ها

٣.هنگامی که شما می‌خوانید، سوال می  کند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی          جبیش‌تر وقت ها

٤.نشانه‌هایی مانند حروف درست می‌کند؟

الف: هنوز نه             ب. نشانه‌های بی‌معنی می‌کشد.          ج. حروف را می‌نویسد

آیا کودک شما می‌تواند....

١.شعرهای کودکانه یا آوازها را از بر بخواند؟  

الف: هنوز نه             ب: کمی            ج: زیاد

٢.پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در داستان رخ خواهد داد؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           جبیش‌تر وقت ها

٣.نقطه‌ی توقف، یک نام شناخته شده یا دیگر نشانه‌های مشهور را بخواند یا تشخیص دهد؟   

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج:   بیش تروقت ها

٤.حروف الفبا را تشخیص دهد و نام ببرد؟

الف: هنوز نه            ب: برخی حروف    ج: بیش‌تر حروف

نگران نباشید! طبیعی است که کودک شما:

١.هنگامی که شما می‌خوانید، پرسش‌های زیادی بکند. فرزندان از راه گفت وگو درباره‌ی کتاب‌ها می‌آموزند.

٢.هنوز نتواند تا پایان یک داستان صبر کند و بنشیند. برخی کودکان، در حالی که نقاشی می‌کشند یا با اسباب بازی سرگرم‌اند، بهتر گوش می‌کنند.

٣.حروف یاواژه هارا برعکس می‌نویسد

٤کتاب‌های مستند را به کتاب‌های داستان ترجیح می‌دهد. برخی کودکان این طور هستند!

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.