در بیمارستان با من بخوان!

 پژوهشگران، درباره  سودمندی خواندن برای نوزادان و حتی کودکان در دوران جنینی و تاثیر آن در رشد مغز ، بسیار گفته اند. 

از این رو، چهار درمانگاه بزرگ بیمارستان کودکان مونترئال در کانادا، که زیر نظر دانشکده پزشکی مک هیل فعالیت می کنند، برنامه های کتابخوانی در بیمارستان راه اندازی کرده اند. 

این برنامه با همکاری مرکز سوادآموزی کبک اجرا می شود و از سال ۲۰۰۷ آغاز شده است. 

در این برنامه، هر کودک زیر پنج سال در بیمارستان، یک کتاب به زبان مادری اش دریافت می کند. پدر و مادر کودک هم با دانستنی هایی پیرامون اهمیت کتابخوانی در رشد کودک شان آشنا می شوند. درمانگاه وضعیت هر خانواده مراجعه کننده را از نظر عادت به کتابخوانی ارزیابی می کند و اگر لازم باشد افراد خانواده را به مراکز یا منابعی درباره ترویج خواندن و اهمیت سواد آموزی معرفی می کنند. 

داوطلبانی هم برای کودکان در اتاق انتظار بیمارستان کتابخوانی می کنند. به این ترتیب، کودکان از لذت شنیدن داستان بهره مند می شوند و پدر و مادرها هم می آموزند که چگونه در خانه برای کودک شان کتاب بخوانند. 

یک کتابخانه سیار هم برای کودکانی که باید مدتی را در بیمارستان سپری کنند در نظر گرفته شده است. کودکان می توانند از این کتاب ها استفاده کنند و سپس آن ها را با خود به خانه ببرند. 

در یکی از درمانگاه ها، کتابی هم به پدر و مادرها داده می شود و آن ها تشویق می شوند که در هنگام بیماری نوزادشان برایش کتاب بخوانند تا هم ارتباط بین آن ها محکم تر شود و هم کتابخواندن برای کودک شان به یک عادت برای آن ها تبدیل شود. 

با همه این فعالیت ها، یک روز در سال هم به عنوان روز خانواده و خواندن نامگذاری می شود تا هم خانواده ها و هم کارمندان بیمارستان  بیشتر با اهمیت کتابخوانی در خانواده آشنا شوند. 

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on