جشنواره ۱۰۰۱ شب

 این یک برنامه قصه گویی دنباله دار است. به این شکل که یک قصه را شروع می کنیم و در اوج قصه آن را نا تمام میگذاریم.

روز بعد آن را به پایان میرسانیم و قصه دیگری را شروع می کنیم و دوباره در قسمت هیجان انگیز داستان، آن را قطع می کنیم برای روز بعد. برای این سبک قصه گویی می توانیم از داستان های هزار و یک شب بهره ببریم و مانند شهرزاد قصه گو قصه ها را نیمه تمام رها کنیم. طبق افسانه ها شهرزاد به این روش، ۱۰۰۱ شب برای سلطان قصه گفت. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۲۸ ۱۲:۵۱
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/مریم مالکی
متن سفارشی:

ديدگاه شما