اگر کودکان داستان بنویسند، کتابخوان هم می شوند!

 اگر کودکان بتوانند داستان های خود را بنویسند، به کتاب خواندن مشتاق تر می شوند.

 این باور نویسندگان کتاب های کودکان در جنوب لندن است. آن ها تصمیم دارند یک برنامه جالب برای تشویق کودکان و نوجوانان به نوشتن اجرا کنند. آن ها در حال راه اندازی یک مجله آن لاین هستند. مجله ای که قرار است کودکان و نوجوانان داستان ها و تصویرسازی های خلاق خود را منتشر کنند.  

فکر این ابتکار سال گذشته در یک جشنواره به وجود آمد. جشنواره ای که برای گروهی از فقیرترین کودکان پایتخت برگزار شده بود. در آن جشنواره، اعضای انجمن نویسندگان و تصویرگران جنوب لندن، کارگاه های آموزشی سه روزه ای برای کودکان محروم این منطقه اجرا کردند. برخی از کودکانی که در این بخش از شهر زندگی می کنند از نظر مهارت خواندن عقب تر از دیگر کودکان همسال خود هستند. 

پس از آن برنامه بود که این نویسندگان و تصویرگران تصمیم گرفتند نشریه آن لاین ShoutAbout! را راه اندازی کنند. نشریه ای که قرار شده هر سال سه شماره از آن منتشر شود. نخستین شماره آن در این ماه به طور رسمی منتشر می شود. 

یکی از نویسندگانی که در این طرح شرکت کرده می گوید: کودکان عاشق داستان پردازی هستند و باید در این کار آن ها را تشویق کرد.این نشریه امکان چنین کاری را برای کودکان فراهم می کند. این نشریه به طور کامل به کودکان تعلق دارد. با این کار ما به کودکان این پیام را می رسانیم که در جهانی زندگی می کنند که به آن ها اهمیت داده می شود."

نزدیک به ۲۰ عضو انجمن نویسندگان جنوب لندن، به طور داوطلبانه به ویرایش مطالب و کارهای انتشار این نشریه کمک می کنند. آن ها امیدوارند که بتوانند نشریه را به شکل ماهیانه منتشر کنند. 

سایت این نشریه به گونه ای طراحی شده که کودکان بتوانند درباره کتاب هایی که می خوانند با هم گفت و گو کنند. نویسندگان هم آن ها را درباره این که چطور یک شخصیت خلق کنند یا یک داستان را به پیش ببرند راهنمایی می کنند. سایت این نشریه را این جا ببینید!

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on